CHỌN NGÂN HÀNG VAY MUA NHÀ

  • dot Bảng lãi suất thế chấp Top 10 ngân hàng

  • dot Tính toán gốc lãi hàng tháng tự động

  • dot Kết nối tới ngân hàng phù hợp nhất

Thời hạn vay

Năm

Cách tính gốc lãi hàng tháng khi Vay mua nhà?

25 Tháng Chín, 2018

– Đối với vay mua nhà, hiện nay có 2 cách tính gốc lãi phổ biến trên thị trường ngân hàng

  + Cách 1 – Gốc chia đều, lãi giảm dần: Phổ biến hơn, áp dụng hầu hết cả ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài

+ Cách 2 – Tổng gốc lãi đều hàng tháng: chủ yếu áp dụng ở các ngân hàng nước ngoài như Standard Chartered, UOB …

– So sánh: Với cùng số tiền vay và thời hạn vay thì cách 1 tính ra tổng lãi sẽ ít hơn cách 2, nhưng cách 2 thì bạn biết trước chính xác số tiền trả hàng tháng và rủi ro về biến động lãi suất sẽ thấp hơn

=> Đa phần khách hàng vay mua nhà hiện nay chọn cách 1